Opis objekta 6


1. OPĆENITO

Građevina je smještena u Podstrani na lokalitetu Strožanac, u blizini postojeće Lučice u       Strožancu, u samom centru novog naselja nastalog od početka '80 g. Prošlog stoljeća do danas.Građevina je smještena uz postojeću ulicu Domovinskog rata u Podstrani, stambeno-poslovne namjene, tlocrtnog poligonalnog oblika, te glavne orjentacije jug-sjever. Stambeno-poslovnu zgradu čine četiri etaže s jednim stepeništem. Glavni ulaz u stepenište smješten je sa sjeverne strane prizemlja. Na etaži jedan – prizemlje smještene su garaže, poslovni prostori, te vanjsko parkiralište. Na etaži dva -1 kat smještene su dvije stambene jedinice i jedan apartman, a na etažama tri i četiri - 2 i 3 katu smješteno je šest stambenih jedinica. Kolni pristup građevini smješten je sa zapadne strane i to sa nove ulice. Vertikalna komunikacija unutar zgrade postignuta je osim klasičnog povezivanja stepenicama i liftom nosivosti 4 osobe. Garaže se ozračuju prirodnim putem.

2. KONSTRUKCIJA

Nosivi sustav građevine čini konstrukcija uzdužnih i poprečnih armirano-betonskih zidova i monolitnih armirano-betonskih stropnih ploča. Vanjski i unutarnji AB zidovi širine su 20 cm. Ostali zidovi unutar zgrade su od pregradnog opekarskog bloka širine 10 cm. Međukatne konstrukcije debljine su 22, 20, ili 16 cm i povezane su trokrakim armirano-betonskim stepeništem s polupodestima debljine 14 cm., ili liftom u armirano betonskoj jezgri. Krov je ravna AB ploča. Građevina se temelji na temeljnoj ploči izvedenoj od armiranog betona klase C25/30 debljine 50 cm.

3. FASADA

Svi vanjski zidovi etaža građevine oblažu se toplinskim fasadnim sustavom (ploče polistirena deb. 8 cm), te se završno obrađuju silikatnom žbukom.

4. OBRADE ZIDOVA, STROPOVA I PODOVA

Svi unutarnji zidovi i stropovi se strojno žbukaju, a vanjski zidovi oblažu se spomenutim fasadnim toplinskim sustavom. Zidovi se bojaju vodenim disperzivnim bojama. Kupaonski zidovi se oblažu keramičkim pločicama I klase u punoj svijetloj visini etaže, a u kuhinji u traci visine 60 cm između gornjih i donjih kuhinjskih elemenata. Podovi unutar građevine bit će obloženi hrastovim parketom E i I klase, parketne daščice veličine 50, 40X6,5 cm, debljine 22 mm. Terase i balkoni oblagat će se teraco pločicama I klase.

5. OTVORI

U zgradu se ulazi preko dvokrilnih alu staklenih vrata. Fasade su perforirane otvorima prozora, francuskih prozora i staklenih kliznih stijena različitih dimenzija od profila proizvođača GEALAN šest komora. Ostakljenje se izvodi izo staklom 4+20+4mm, a otvori imaju zaštitu od sunca roletom termički izoliranom sa pogonom bez šaltera. Opšav vanjske klupčice metalni-Albojen, unutarnja klupčica od kamena debljine 2cm. Vanjska vrata na ulazu u stanove su puna zaokretna vatrootporna i protuprovalna vrata. Unutarnja vrata između prostorija su uglavnom drvena stolarija, četinar II klase, dovratnik, furnirana panelka s masivnim rubovima koja se ugrađuju na slijepi okvir.

6. INSTALACIJE

VODA I KANALIZACIJA
Svi vodomjeri stanova (svaki stan posebnomjerno mjesto-brojilo) se nalaze u posebnom vodomjernom ormariću/oknu koji je smještenu prizemlju neposredno do glavnih ulaznih stepenišnih vrata. Vodovodne instalacije se izvode PEX cijevima. Kanalizacijske vertikale se izvode od niskošumećih „VAVIN“ ili slično. Vodokotlići su tipski proizvođača GEBERIT. Sva ostala kupaonska oprema i armature renomiranih su proizvođača.

ELEKTROINSTALACIJE
Cjelokupna el.instalacija se izvodi podžbukno. Glavni mjerni ormar sa pojedinačnim stanskim brojilima je smješten do ulaznih stepenišnih vrata. U zidove iznad ulaznih vrata ugrađuju se stanski razdjelnici. Predviđena je ugradnja videoportafonskog sustava sa videoportafonom u boji sa dvotonskim pozivom. Instalacija telefona za stanove je IBG-sustav. Svaka soba se oprema sa tk-priključnicom sa dva konektora. Ovako projektirana instalacija omogućava osim klasične telefonije i druge usluge (ADSL, VOICE, Internet). RTV stanica zasvaki stan omogućuje prijem i distribuciju 9 zemaljskih TV programa, UKV radio, te programa sa satelita ASTRA i HOT BIRD.

KLIMATIZACIJA
Svaki stan ima rashladni uređaj (SPLIT SISTEM). Dnevni boravci su pokriveni rashladnim uređajima.

VENTILACIJA
Predviđena je ugradnja prisilne ventilacije elek. ventilatorima za prostorije kupaonica i WC-a. Garažni dio građevine se provjetrava prirodnom cirkulacijom postignutom otvorima na samoj etaži garaža.

Prethodna stranica

Objekt 1 Objekt 2