Disclaimer


Odgovornost za linkove

Naša ponuda sadrži linkove prema web-stranicama trećih osoba, na čiji sadržaj nemamo nikakva utjecaja. Iz tog razloga ne preuzimamo nikakvu odgovornost za takve strane sadržaje. Za sadržaje stranica iz linkova uvijek odgovara pojedinačni ponuditelj ili korisnik takvih stranica. U trenutku postavljanja linkova na stranice trećih provjerili smo tako povezane stranice na moguće zakonske povrede. U trenutke takve provjere nismo našli na protuzakonite sadržaje unutar stranica na koje omogućujemo linkove. Ipak, nemoguće je vršiti stalnu sadržajnu provjeru linkovima povezanih stranica bez konkretnih i utemeljenih sumnji na povredu zakona. Nakon utvrđivanja povrede zakonskih odredbi odmah ćemo takve linkove ukloniti s naših stranica.

Autorska prava

Svi sadržaji i djela ovih stranica predmetom su zaštite od strane Hrvatskog zakona o autorskim pravima. Umnožavanje, obrada, distribucija i/ili bilo koji drugi oblik korištenja izvan opsega autorskog prava moraju se odobriti pismenim putem, do strane TIP GRADNJA d.o.o.. Download i kopiranje ovih stranica dozvoljeno je isključivo u privatne, nikako u komercijalne svrhe. Ukoliko vlasnik stranica nije i autor sadržaja, primjenjuju se autorska prava takvih trećih osoba. Sadržaji trećih se označavaju kao takvi. Ukoliko biste ipak primijetili povredu nekih autorskih prava, molimo za odgovarajuću obavijest. Kod spoznaje o povredi zakona, takve sadržaje ćemo odmah ukloniti.

Zaštita osobnih podataka

Korištenje naših web stranica tip-gradnja.hr načelno je moguće i bez osobnih podataka. Ukoliko na našim stranicama postoji upit o unosu osobnih podataka (na primjer ime i prezime, adresa ili email adrese), to se vrši kada je god to moguće na dobrovoljnoj osnovi. Ovi podaci se bez Vašeg izričitog odobrenja i suglasnosti neće proslijediti trećim osobama. Korištenje kontaktnih podataka trećih objavljenih u impresumu od strane trećih osoba za slanje ne zahtijevanog marketinga i informacijskih materijala izričito je zabranjeno. Vlasnik stranica pridržava izričito pravo poduzeti pravne korake u slučaju neželjene dostave marketinških materijala i informacija, kao spam email poruka i sl.

Sve dimenzije i svojstva ovdje objavljenih snimaka nisu obvezujuće. Vlasnik web stranica pridržava izričito pravo na izmjene.

Prethodna stranica

Objekt 1 Objekt 2